Contact Us


10 Ranford Street

Wagin, WA 6315

P: (08) 9861 3200

E: Wagin.DHS@education.wa.edu.au

Canteen: Phone 0459 064 160